زمان ووقت استفاده از قرص یدوفولیک

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۱۹
زمان ووقت استفاده از قرص یدوفولیک
روزه نمایش موارد بیشتر آیا به علت داشتن تیروئید استفاده از قرص یدوفولیک ایرادی ندارد؟ بهترین زمان سونوگرافی برای تعیین تخمک گذاری چه وقت می باشد؟ اقدامات لازم برای بهتر و
داشتن تیروئید استفاده از قرص یدوفولیک ایرادی ندارد؟ با تزریق آمپول اچ سی جی چه وقت باید نزدیکی کرد؟ اقدامات لازم برای بهتر و زودتر نتیجه گرفتن برای باردار شدن زمان نزدیکی...

خوش آمدید

بستن